ELV
ELV
ELV
ELV
Uudised
ELV
ELV
ELV
ELV
 
 
Uuemad uudised demo.hansanet.ee
Kõik uudised demo.hansanet.ee

Autolammutuste Liit
 

Uuemad uudised

  PrintSisukaart PrintPrindi

Autolammutuste Liit ei nõustu kõigi Autolehe artiklis „Kümned tuhanded autovraki omanikud väljapääsmatus plindris“, ilmunud väidetega.

25.06.2013

Kuna meid kui käitlejaid/autolammutusi on artiklis korduvalt mainitud, siis peame vajalikuks anda mõnele väitele omapoolne kommentaar või selgitus.
 

Kuna meid kui käitlejaid/autolammutusi on artiklis korduvalt mainitud, siis peame vajalikuks anda mõnele väitele omapoolne kommentaar ja selgitus.
Väide, et riik vajab romuamnestiat kodus sõidukeid varuosadeks müüvatele isikutele, on pehmelt öeldes hämmastav, kuna jäätmeseadus (kus romusõiduk on nimetatud ohtlikuks jäätmeid sisaldavaks probleemtooteks ja mille käitleja peab omama ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi ja kehtivat jäätmeluba), kehtib juba 9 aastat. See näitab vaid seda, et need nn. koduste autoplatside/illegaalsete autolammutuste omanikud on läinud omakasu eesmärgil teadlikult seaduste rikkumise teed. Seda ei saa tolereerida ei riik, ega ka need ettevõtjad, kes selles valdkonnas legaalselt tegutsevad, riigile makse maksavad ja töökohti loovad.
Väide, et autolammutused pole nõus sõidukeid vastu võtma kuna mingi sõiduki käitlemine pole rentaabel, ei vasta tõele. Seda põhjusel, et Autolammutuste Liit on võtnud kokkuleppel sõidukite tootjatega oma liikmetele kohustuse käidelda sõidukeid olenemata nende vanusest või korrasoleku astmest. Tingimus on, et sõiduk on komplektne. Kui sõidukil puuduvad olulise osad , on käitlejal õigus küsida sõiduki omanikult käitlustasu.
Väide, nagu autolammutused ei saaks hakkama suure hulga romusõidukite käitlemisega, ei pea paika. Pigem töötavad autolammutused juba aastaid pideva alakoormusega, mis ei võimalda 100% keskenduda sellele, milleks ettevõtted on loodud ega anna ettevõtjatele kindlust ,et tehtud ja tehtavad investeeringud romusõidukite käitlemisega tagasi teenitakse. Seda tõendab ka asjaolu, et autolammutusi juurde ei teki, turul on peaaegu kõik vanad olijad.
Väide, et Eesti põldudel/metsades ja hoovides vedeleb 200 000 sõidukit, ei vasta meie andmetel ka tõele. Erinevatel andmetel on minimaalselt pool nendest romusõidukitest juba kusagil käideldud (loomulikult mitte legaalsel teel ja jäävad registrisse "surnud hingedena"). Lugedes Delfi kommentaariumi, tundub, et kes ikka väga otsib, see leiab, kuidas seadustest mööda hiilida. Siin on koht, kus ministeeriumid ja ametkonnad saaksid hea koostööga kaasa aidata romusõidukite valdkonnas juba aastaid kestva olukorra parandamisele.
Kokkuvõttes on meeldiv tõdeda, et ajakirjadus sellest kirjutab. Usume , et suur osa sellest probleemist ongi tingitud sõidukiomanike kehvast seaduste tundmisest. Autoomanike teavitamisel sellest, kuidas oleks õige käituda, kui teie sõidukist on saanud teile probleem, olete asendamatu partner.

Riho Seppet
Autolammutuste Liit
juhatuse liige« Tagasi
 
  E-mail: info@elv.ee