ELV
ELV
ELV
ELV
Uudised
ELV
ELV
ELV
ELV
 
 
Uuemad uudised demo.hansanet.ee
Kõik uudised demo.hansanet.ee

Autolammutuste Liit
 

Uuemad uudised

  PrintSisukaart PrintPrindi

Autoromu käitlemine käib seaduse alusel

15.04.2013

Maanteeameti andmetel kustutati 2012. aastal registrist lammutustõendi alusel 12835 sõiduautot ja kuni 3500 kg massiga veoautot. Mis sellistest autodest edasi saab, jääb enamasti teadmata.
 

Riho Seppet, Autolammutuste Liidu juhatuse liige ja ühtlasi Semako Romulad OÜ juhatuse esimees kinnitab, et autoomanikud ei ole sageli kursis sellega, kuidas tuleks romuks muutunud auto puhul toimida. Tihti püütakse autost lahti saada esimesele ettejuhtuvale numbrile helistades ning autot varuosadeks müües.
"Üldjuhul järgneb sellele hiljem tõsine probleem, kui selgub, et sõiduk on jäänud liiklusregistrist kustutamata. Oma töös puutume selliste juhtudega tihti kokku ning sellisel juhul ei saa ka meie aidata, kuna kustutame registrist ainult neid sõidukeid, mis on autolammutusse toodud. Soovitame sellistel juhtudel pöörduda info saamiseks Keskkonnainspektsiooni poole. Antud valdkonda reguleerib Eesti Vabariigis Jäätmeseadus, millest tulenevalt M ja N kategooria sõidukite utiliseerimisega (romusõidukite käitlemisega) tegeleval äriühingul  peavad olema nii ohtlike jäätmete litsents kui ka jäätmeluba," selgitab Seppet.


Seadus sätestab
Kuidas oleks aga seaduskuulekas toimida sellise auto puhul? Seppet kinnitab, et juhul kui omanik on otsustanud sõidukist vabaneda, siis seaduslik viis on pakkuda seda litsentsi ja jäätmeluba omavatele autolammutustele varuosadeks. Informatsiooni seaduslike autolammutuste kohta saab nii automüüjatelt, kellega Autolammutuste Liit on sõlminud tootjavastutusest tulenevalt lepingud romusõidukeid käidelda kui ka Maanteeameti liiklusregistri büroodest, kellega Autolammutuste Liidul on olnud juba aastaid hea koostöö. Lihtsaim viis autoomanikule on aga kasutada internetis Autolammutuste Liidu kodulehte www.elv.ee, kus sõidukiomanik leiab kõik vajaliku informatsiooni romusõidukite kogumiskohtade kohta. Seal on väljas üle Eesti asuva 36 legaalse (litsents ja jäätmeluba omava) autolammutuskoja andmed."
"Kui sõidukiomanik on sõiduki müünud autolammutusele või sõidukist loobunud (olenevalt sellest, kas sõidukil oli veel  positiivne väärtus), siis sõiduk kustutatakse liiklusregistrist. Tänaseks on sõidukiomanikule tehtud registritoimingud seoses kasutamisest loobumise ja lammutuskotta andmisega nii lihtsaks kui võimalik. Liiklusregistrist kustutamine käib seadusest tulenevalt autolammutuses kohapeal, selleks on jäätmeluba ja litsentsi  omavale ettevõtjale antud luba registrist tema valdusesse jõudnud sõidukeid kustutada. Lammutustõendi, regisreerimistunnistuse ja registreerimisnumbritega inimeste jooksutamine on jäänud mõne aasta tagusesse minevikku. Maanteeameti registribüroodes kustutatakse sõiduk liiklusregistrist nüüdseks vaid erijuhtudel," selgitab Seppet.
"Seejärel sõiduk demonteeritakse. Demonteerimise käigus eemaldatakse  ja  kogutakse kokku romusõidukis olevad ohtliku jäätmed (akud,vanaõlid, õlifiltrid, bensiin/diiselküte, freoonid jne.), kui sõiduk on demonteeritud, siis sorteeritakse kogu materjal ja otsustatakse, mida saab korduvkasutada, mis läheb taaskasutusse ja mis ringlusest välja ehk prügilasse ladustamisele."


Kaitse loodust!
Riho Seppeti sõnul ei ole roheline mõtlemine täna enam moesõna, vaid üks osa meie elustiilist. Pole meeldiv, kui lume alt sulavad välja pahareti sinna jäetud autoistmed või vanarehvid. Kui sinu jaoks on oluline, milline elukeskkond sind ümbritseb, siis täida seadusi, need on inimeste pool loodud, et kaitsta loodust ja inimesi. Loovutades või müües oma sõiduki legaalsesse autolammutusse, on hea teada, et see käideldakse parimal võimalikul viisil ja keskkonnasõbralikult, pealegi läbi korduvkasutuse.
"Transpordi lepivad tavaliselt omavahel kokku sõiduki omanik ja konkreetne lammutuskoda, kelle poole pöördutakse. Praktikas toimubki see kaheti, kui omanikul on sõiduk veel tänavalegaalne ehk siis omab liikluskindlustust ja tehnilist ülevaatust, siis üldjuhul viiakse sõiduk ise lammutuskotta, kui aga on juhtunud ootamatus, näiteks liiklusõnnetus, siis on selge, et tellitakse transport lammutuskoja poolt. Transporti tellitakse tihti ka sellistel juhtudel, kui sõiduk on seisma jäänud ja nüüd, kui omanik otsustas selllest vabaneda, selgub, et pole enam ei kehtivat liikluskindlustust ega tehnilist ülevaatust." 

Mida peaks sõidukiomanik ette võtma romuks muutunud autoga?
Maanteeameti tehnoosakonna registreerimistalituse peaspetsialist Sulev Vill:
"Seadusandja ei ole jätnud sõidukiomanikele väga palju otsustamisvabadust, mida oma romuks muutunud sõidukiga teha. Igasugune ise lammutamine ning osade jagamine pole lubatud, sest romusõiduk on ohtlike jäätmete nimistus. Iselammutatud sõidukit ei saa registrist kustutada.
Liiklusseaduse § 77 lg 6 punkti 2 alusel kustutatakse mootorsõiduk registrist nõuetekohase lammutustõendi alusel, kui tegemist on kolme või neljarattalise mootorratta, sõiduauto või kuni 3500 kilogrammise täismassiga veoautoga.  Lammutustõendi alusel kustutamist reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ. Seega kui sõiduki kasutamisest otsustatakse loobuda, tuleb sõiduk üle anda litsentseeritud jäätmekäitlejale.
Jäätmekäitlejate andmed on avaldatud Keskkonnaministeeriumi veebilehel  ja Maanteeameti veebilehel  valikus Sõiduk-> Registrist kustutamine http://www.mnt.ee/index.php?id=10603 .
Jäätmekäitlejale üleantaval mootorsõidukil peavad olema selle mootorsõiduki komplektis olnud materjalimahukuselt või tehniliselt olulised osad nagu kere, sillad, mootor, käigukast, katalüsaator või elektrooniline juhtplokk.
Mida sõidukiomanik peab tegema: Kui sobilik litsentseeritud jäätmekäitleja on leitud ja sõiduk üle antud, esitab romusõiduki käitluskoht lammutustõendi liiklusregistrile elektrooniliselt. Esitatud lammutustõendi alusel kustutab liiklusregister sõiduki registrist.
Kui sõidukiomanik ei raatsi veel sõidukit romulasse viia, vaid otsustab selle maha müüa, tuleb kontrollida, kas uus omanik võtab sõiduki enda nimel arvele. Sõidukiomanike probleemid algavad tihti sellest, et oma sõiduk müüakse tundmatule isikule ega sõlmita ostu-müügilepingut. Kui omandiõigu¬se üleminekut tõendavat do¬kumenti ei ole, siis ei saa uus omanik sõidukit oma nime¬le registreerida ja vana oma¬nik jääb ka edaspidi müüdud masina eest vastutama."

Tartu Postimees, 15.04.2013, autolisa
Kadri Penjam« Tagasi
 
  E-mail: info@elv.ee