Organisatsioon

 

Eesmärgid ja põhiülesanded

MTÜ ELV – Autolammutuste Liidu eesmärgid

  • Liidu liikmete tegevuse koordineerimine ja informatsiooni vahetus.
  • Romusõidukite keskkonnasäästliku käitlemise propageerimine ja keskkonna ressursi säilitamine, varuosade korduvkasutusse suunamise kaudu.
  • Tootjavastutusprintsiibi ellurakendamisele kaasaaitamine Eesti Vabariigis.

MTÜ ELV – Autolammutuste Liidu põhiülesanded

  • Liidu liikmete esindamine erinevatel tasanditel (omavalitsused, riik, Euroopa).
  • Osalemine liidu liikmeid puudutava seadusandluse väljatöötamisel.
  • Ühistegevuse ja ühisprojektide algatamine, mis võimaldaks liidu liikmetel paremini täita oma põhitegevuslikke eesmärke.

MTÜ ELV – Autolammutuste Liit on EGARA liige

MTÜ ELV liikmete tegevusalad

  • romusõidukite kogumine ja kokkuost
  • romusõidukite käitlemine
  • varuosade müük korduvkasutamiseks
  • muud teenused – puksiirabi, autoremont jne.

Täpsemat informatsiooni iga autolammutuse lisateenuste kohta leiad SIIT

 

Tunnusmärk “Tunnustatud Autolammutus” väljastatakse Autolammutuste Liidu poolt autolammutusele, kes on Autolammuste Liidu liige ja omab seaduslikku alust autode lammutamiseks ning õigust sõidukeid liiklusregistrist kustutada.

elv.ee