Sõiduki omanikule

 

AUTOLAMMUTUS, ROMUSÕIDUKID JA KASUTATUD VARUOSAD

Hea autojuht,

Kui soovid murevabalt vabaneda oma väljateeninud sõidukist, siis pea meeles järgnevat.

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda vaid ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi ja jäätmeluba omav ettevõte. Vaid selline ettevõte saab Sinu sõiduki kustutada maanteameti liiklusregistrist.

Iga autoomanik on isiklikult vastutav oma auto lõppsaatuse eest. Lammutades seda ise, toimetades selle illegaalsele autolammutajale või metsa alla, rikub auto omanik seadust ja saastab meie maa loodust ja elukeskkonda. Selline tegevus on seadusega keelatud ja karistatav.

Kasutatud autovaruosad

Vastavalt eurodirektiivile suunavad meie liikmed taaskasutusse vähemalt 95% romusõiduki massist. Mõtle roheliselt, hoia kokku raha ja hoia loodust – eelista kasutatud autovaruosi!

 

NB! Meie lammutuskojad on sõlminud andmeside lepingud Maanteeameti registriosakonnaga, mille tulemusena lammutustõendite edastamine toimub elektrooniliselt otse registriosakonda. See tähendab, et autolammutus kustutab ise sinu sõiduki andmed registrist.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

  1. Saada meie kodulehekülje kaudu PÄRING litsentseeritud autolammutustele, kes teevad sulle pakkumised romusõiduki ostuks.
  2. Võta ühendust sobivaima pakkumise saatnud autolammutusega.
  3. Leppige kokku romu transport lammutusse.
  4. Üle andmisel vajalikud dokumendid:  üleandja isikut tõendav dokument, auto tehniline pass. Tehnilise passi puudumisel võib küsida Maanteeameti büroost tõendi.
  5. Autolammutus kustutab registrist sinu auto andmed vastavalt andmeside lepingule Maanteeameti registriosakonnaga.
  6. Romusõiduki eest tasumine toimub ülekandega pangakontole.

elv.ee